Ceník

Výkony   hrazené smluvními pojišťovnami
Komplexní oční vyšetření zdarma
Ceník výkonů nehrazených   smluvními pojišťovnami
OCT vyšetření ( optická koherenční   tomografie)
- nadstandardní analýza   sítnice 400 Kč jedno oko
- analýza zrakového nervu 400 Kč jedno oko
Pachymetrie ( měření tloušťky rohovky ) 100 Kč jedno oko
Potvrzení na řidičský průkaz 500 Kč
Potvrzení na zbrojní pas 500 Kč
Vyplnění pojistky ( úraz, trvalé následky…), potvrzení do práce 700 Kč
Vyšetření pacienta bez smluvní pojišťovny 1400 Kč
Ceník plastických operací
Operace horních víček 12 500 Kč
- při použití speciálního   elektrokauteru BOWA 100 14 000 Kč menší hematom, rychlejší   hojení
Operace dolních víček 15 000 Kč
- při použití speciálního   elektrokauteru BOWA 100 16 500 Kč menší hematom, rychlejší   hojení
Operace horních i dolních víček ( vždy   BOWA 100 ) 28 000 Kč
Extirpace chalasea ( vlčí zrno ) 1 200 Kč
Odstranění malých kožních lézí v okolí   oka 600 – 3 000 Kč dle rozsahu a druhu anestezie